الماسی با طعم نمک


شبیه الماس می درخشم...
اگر تو هم به سراغم می آیی 
ناخن هایت را کوتاه کن
من سنگ نمکی هستم که در جواب هر سلامی
خراشیده شدم
امروز شبیه الماس می درخشم
اما وقتی لبانت لمسم کند
همان سنگ نمک شور دریاچه ارومیه ام


عسل داداشلو

 

31 خرداد 91

تهران بهاری

/ 0 نظر / 23 بازدید