شازده کوچولو

در زندگیم اتفاق افتادی!!!

لبخند زدی و با نگاهت تمام شیره جانم را نوشیدی...

صدایم زدی: "شازده کوچولو"

پیش از آنکه اهلیم کرده باشی!!!

گو که میدانستی

نگاهت بند بند وجودم را، به تو پیوند زده...

کاش همیشه شازده کوچولوی شعرهایت بودم...

 

عسل

تهران سرد پائیزی- 20 آذر 90

02.03 صبح

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
زینب

همیشه کاشششششششششششش ای خدا