بوم بوم بوم

دلم آهنگ غم دارد

نمیدانم چه کم دارد؟؟

تو هستی، زندگی جاری و من غمگین تر از خویشم

نگاه ساکته یارم

مرا بیهوده می جوید

و این بیهودگی بس ناگوار سنگین است

و من سنگین تر از خویشم

دو چشمم در پی آن لحظه روشن

و جسمم سخت بی روح است

تو را می جویم ای بهترین ساده

و من...

بی پرواتر از خویشم

 

عسل

تهران زمستانی

/ 2 نظر / 19 بازدید
نیما

و این بیهودگی بس ناگوار سنگین است ...

زینب کریمیان

تو هنوز هم خوب می نویسییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دختر ... بیشتر بنویس .. تو می تونی