برای دوستی که خیلی زود پر کشید...

امروز عاشورا بود!!! دومین سالروز قمری پروازت

و یک روز بعد از تولدت... دلم خواست برای تو بنویسم

نمیدانم!! شاید به حرمت چند ماهی که به عنوان همشاگردی کنارم نشستی... و من بعد از دوسال فهمیدم تو بهترین همشاگردی من بودی...

سلام

برای تو می نویسم شاید غم ناگهانی رفتنت را بشود با خودت قسمت کرد...
دوست تازه رسیدم هنوز در شوق آشنائیت بودم که غبار بی خبر رفتنت، روحم را پوشاند...
غمگینم, بسیار غمگینم از سکوته ناگهانیت
غمگین ار اینکه آرام رفتی و نجابتت را ساده گرفتند
فریادی درونه گلویم شکسته...
هم کلاسی نازنینم خرسندم از همراهیت هرچند کوتاه
خرسندم از اینکه با تو بر سر یک کلاس نشستم
نشد که بار دیگر تو را ببینم سعادت همراه من نبود
نشد که از تو خداحافطی کنم
امیر ارشد نازنین جاودانگیت مانند اسمت بی نظیر بود
از حسادتم برایت می گویم, به شجاعتت به وقارت به شخصیتت به یگانگیت و به جاودانگیت حسادت میکنم
فریادی درون گلویم, دیواره های وجودم را می فشارد...
غمگینم از اینکه دیگر نیستی...

امیر ارشد نازنین

عاشورا برای من یاد تو را دارد...

/ 3 نظر / 14 بازدید
ام جی زمان

اول: خدا رحمت کنه همه اون هایی که رفتن تا موندگار بشن. دوم: من آنم که رستم بود پهلوان رو خیلی مواظب باش دوست خوب و عزیز من. من تعصب ایرانی و غیرت مردانی مثل امیر ارشد رو ندارم. این یک واقعیته. که اگه داشتم توی خیلی از همین مناسبت ها باید اسمی هم از امثال ما آورده می شد. حتی روم نمی شه به ده ها دوستی که رفتن و برنگشتن یا ده ها همکاری که رفتن و خراب تر از قبل برگشتن ، نگاه کنم و اینقدر زیبا متنی براشون بنویسم. روم نمی شه حتی توی ذهنم به چشماش نگاه کنم. سوم : دعا کنیم که سحر نزدیک بشه با اندکی صبر چهارم : عاشورا برای من هم یاد امیر ارشد رو خواهد داشت از این به بعد

نسرین

من نیز مانند تو او را همیشه به یاد خواهم داشت ... او برای من اسطوره شجاعت است اسطوره ای دوست داشتنی ... نبودنت را هیچگاه به زبان نخواهم آورد چون تو هست مثل بزرگ مردان تاریخ ...مثل کوروش مثل داریوش مثل ... تو را به یاد خواهم داشت همیشه ...

nima

roohash shad va yadesh gerami